Kradzież tożsamości to poważny problem, dotykający wielu obywateli na świecie, który stale rośnie z powodu wzrostu zakupów online, mediów społecznościowych i oszustw internetowych. Według badania przeprowadzonego przez Verizon, 52% naruszeń danych osobowych dotyczyło hakowania, ponad 25% było związanych ze złośliwym oprogramowaniem, a 32% z p...