Oceniamy firmy w oparciu o rygorystyczne testy i badania, ale bierzemy również pod uwagę opinie użytkowników i naszą prowizję partnerską z dostawcami. Niektórzy dostawcy są własnością naszej firmy macierzystej.
Dowiedz się więcej
vpnMonitor został założony w 2014 roku, aby recenzować usługi VPN i omawiać kwestie związane z prywatnością. Dziś nasz zespół składający się z setek badaczy, autorów i redaktorów specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie nadal pomaga czytelnikom walczyć o ich wolność w Internecie we współpracy z Kape Technologies PLC, będącym również właścicielem następujących produktów: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access i Intego, które również mogą być recenzowane na niniejszej stronie internetowej. Recenzje publikowane przez vpnMonitor uważa się za dokładne na dzień publikacji każdego artykułu i są one napisane zgodnie z naszymi rygorystycznymi standardami recenzowania, które traktują priorytetowo profesjonalną i uczciwą analizę dokonaną przez recenzenta, uwzględniając możliwości techniczne i cechy produktu wraz z jego wartością handlową dla użytkowników. Publikowane przez nas rankingi i recenzje mogą też brać pod uwagę wspomnianą wyżej współwłasność oraz prowizje partnerskie, które otrzymujemy za zakupy dokonane za pośrednictwem linków umieszczonych na naszej stronie. Nie recenzujemy wszystkich dostawców VPN, a informacje uważane są za dokładne na dzień publikacji każdego artykułu.

Regulamin

Warunki użytkowani
Witaj na https://www.vpnmentor.com/!

 

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY (DALEJ NAZYWANEJ „STRONĄ”), ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI KORZYSTANIA I POTWIERDZASZ ICH PRZECZYTANIE. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, OPUŚĆ STRONĘ. ZOSTAJĄC NA STRONIE, ZGADZASZ SIĘ Z TYM, ŻE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ODNOSZĄ SIĘ DO TWOJEJ AKTYWNOŚCI NA STRONIE. WARUNKI KORZYSTANIA REGULUJĄ UŻYTKOWANIE STRONY, WSZYSTKICH TREŚCI (TEKSTU, DANYCH, INFORMACJI, GRAFIK LUB ZDJĘĆ), KTÓRE WEBSELENESE LTD („FIRMA”) UDOSTĘPNIA NA SWOJEJ STRONIE (ZWANE „MATERIAŁAMI”). WARUNKI UŻYTKOWANIA ZOSTAŁY STWORZONE PO ANGIELSKU, PRZETŁUMACZYLIŚMY JE DLA CIEBIE NA POLSKI, ŻEBY UŁATWIĆ ICH ZROZUMIENIE, ALE W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI LUB RÓŻNIC W TŁUMACZENIU, WERSJA ANGIELSKA JEST WERSJĄ NADRZĘDNĄ.

 

Korzystając ze Strony, nawiązywana jest prawna umowa między tobą a FIRMĄ i jesteś zobligowany przestrzegać warunków określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania. Rozumiesz i zgadzasz się na to, że FIRMA może modyfikować, zwiesić lub zaprzestać (tymczasowo lub na stałe) dostarczanie Strony tobie lub innym użytkownikom, zgodnie z decyzją FIRMY i bez uprzedniego poinformowania użytkowników. Zgadzasz się, że FIRMA nie ponosi odpowiedzialności wobec ciebie i żadnych innych podmiotów za takie modyfikacje, zawieszenia lub zamkniecie strony. Wszelkie takie zmiany są obowiązujące natychmiast po opublikowaniu na stronie, dlatego zaleca się, by użytkownicy regularnie sprawdzali warunki korzystania ze strony.

 

Treści i/lub opinie znajdujące się na Stronie i w innych powiązanych materiałach są prywatną opinią autora, a nie FIRMY. Treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są wyrazem poparcia lub reprezentacji FIRMY lub innych podmiotów. Wszystkie informacje (takie jak pliki z danymi, tekst, oprogramowanie, muzyka, pliki audio i inne dźwięki, zdjęcia, wideo lub inne obrazu), które dostępne są na Stronie, są odpowiedzialnością osoby, która jest autorem/autorką tych treści. Strona może być chroniona prawem o własności intelektualnej, które należą się FIRMIE lub innym podmiotom. Nie możesz modyfikować, wypożyczać, sprzedawać, dystrybuować i tworzyć innych prac w oparciu o Stronę, zarówno w całości, jak i we fragmentach, chyba że otrzymałeś/otrzymałaś bezpośrednie pozwolenie od FIRMY lub właścicieli praw do treści na Stronie w oddzielnej umowie.

 

Korzystanie ze Strony

FIRMA zezwala na korzystanie ze Strony tylko na własny, niekomercyjny użytek. Korzystanie ze Strony w celu publicznym lub komercyjnym (w tym na innej stronie lub w środowisku sieciowym) bez wyraźnego pozwolenia FIRMY jest zabronione. Kopiując jakiekolwiek Materiały, musisz zachować wszystkie prawa autorskie i inne informacje dotyczące własności zawarte w oryginalnych Materiałach. Nie możesz zmieniać, publicznie prezentować, publicznie odtwarzać lub rozprowadzać Materiałów. W stosunkach między tobą i FIRMĄ, Strona jest własnością FIRMY. Strona jest chroniona izraelskim i międzynarodowym prawem autorskim. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie strony może być naruszeniem praw własności, znaków towarowych i innych praw.

 

Zgadzasz się na korzystanie z Strony tylko w celach określonych przez (a) Warunki korzystania i (b) wszelkie prawa i regulacje i ogólnie przyjęte praktyki w odpowiedniej jurysdykcji. Zgadzasz się, że nie będziesz korzystał/korzystała (lub usiłował/usiłowała korzystać) ze Strony przez zautomatyzowane narzędzia (w tym skrypty i roboty sieciowe). Zgadzasz się, że nie będziesz podejmował/podejmowała żadnych aktywności, które zakłócają lub przeszkadzają w działaniu Strony. O ile FIRMA nie udzieliła ci pozwolenia w osobnej umowie, zgadzasz się, że nie będziesz powielać, kopiować, sprzedawać, handlować lub odsprzedawać Materiałów w żadnym celu. Zgadzasz się, że jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia Zasad Użytkowania (a FIRMA nie ma jest odpowiedzialna wobec ciebie ani żadnego innego podmiotu) i ponosisz konsekwencje (w tym konsekwencje straty, którą ponieść może FIRMA) na wypadek naruszenia.

 

FIRMA zastrzega sobie prawa (ale nie jest do tego zobligowana) do sprawdzania, oceniania, oznaczania, filtrowania, zmieniania, ponownego używania, odrzucania lub usuwania wszystkich i każdego rodzaju treści na Stronie.

 

Dostęp

Odpowiadasz za ochronę swojego hasła na Stronę i jesteś w pełni odpowiedzialny/odpowiedzialna za aktywność, która odbywa się przy jego użyciu. Zgadzasz się poinformować FIRMĘ o każdym nieautoryzowanym użyciu twojego hasła i każdym wycieku danych, związanym ze Stroną. FIRMA zastrzega sobie prawo do poproszenia cię o zmiany hasła, jeśli FIRMA uzna, że nie jest już ono bezpieczne.

 

Zakazane użytkowanie

Zgadzasz się, że nie będziesz korzystał/korzystała ze strony (a) w sposób, który narusza prawo, regulacje, zasady, dekrety lub inne; (b) by ingerować w prawa osób trzecich; (c) by podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w jakikolwiek sposób fałszywie przedstawiać swoje powiązania z osobą lub podmiotem (d) by zakłócać lub przerywać działanie Strony, serwerów lub sieci powiązanych ze Stroną. Zgadzasz się też, że nie będziesz (1) używać narzędzi do zbierania danych, robotów lub innych metod zbierania i pozyskiwania w związku ze Stroną oraz (2) usiłować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części Strony lub innych kont, systemów i sieci powiązanych ze Stroną, bez względu na to, czy jest to skutek hackingu, zbierania haseł czy innych działań.

 

Zakończenie

FIRMA może zakończyć, zawiesić lub zmodyfikować twoje konto lub dostęp do części lub wszystkich elementów Strony bez uprzedzenia, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Możesz zawiesić korzystanie ze Strony w dowolnym momencie. Jeśli naruszysz jakiekolwiek Zasady Korzystania, twoje pozwolenie na korzystanie ze Strony zostanie automatycznie zakończone i zgadzasz się na natychmiastowe zniszczenie pobranych lub wydrukowanych treści, pochodzących ze Strony (i wszystkich ich kopii).

 

Zastrzeżenia

STRONA DOSTARCZANA JEST „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I NIE UDZIELAMY GWARANCJI W ŻADNYM ZAKRESIE, ANI JAWNEJ, ANI DOROZUMIANEJ, W TYM GWARANCJI LUB WARUNKÓW LUB WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI, TYTUŁU, PRZYJEMNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONY: (A) SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) BĘDĄ DOSTĘPNE STALE, BEZ ZAKŁÓCEŃ, W ODPOWIEDNIM CZASIE I BEZ BŁĘDÓW LUB (C) BĘDĄ DOKŁADNE, ODPOWIEDNIE, POZBAWIONE WIRUSÓW I INNYCH NIEBEZPIECZNYCH KODÓW, KOMPLETNE, LEGALNE LUB BEZPIECZNE.

 

Z UWAGI NA REALIA INTERNETU, NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE INFORMACJE, PRZESYŁANE W SIECI, PRZECHOWYWANE NA NASZYM SYSTEMIE LUB W INNY SPOSÓB PRZEZ NAS OBSŁUGIWANE, BĘDĘ CAŁKOWICIE CHRONIONE PRZED ATAKAMI OSÓB TRZECICH, NA PRZYKŁAD HACKERÓW. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY, NIEDOPATRZENIA, PRZESZKODY, USUNIĘCIA, USZKODZENIA, OPÓŹNIENIA W OPERACJACH LUB TRANSMISJI, PROBLEMY Z KOMUNIKACJĄ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZMIANĘ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW. FIRMA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE PROBLEMY, USTERKI TECHNICZNE JAKICHKOLWIEK SIECI TELEFONICZNYCH, SYSTEMÓW ONLINE, SERWERÓW LUB DOSTAWCÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA, A TAKŻE USTEREK SKRZYNEK E-MAIL ZWIĄZANYCH Z PRZECIĄŻENIEM W SIECI LUB NA STRONACH LUB TEŻ W POŁĄCZENIU TYCH ASPEKTÓW, WŁĄCZAJĄC W TO STRATY LUB URAZY UŻYTKOWNIKA LUB SPRZĘTU UŻYTKOWNIKA POWSTAŁE W WYNIKU UDZIAŁU WE WSZELKICH AKTYWNOŚCI NA STRONACH LUB POBIERANIU MATERIAŁÓW. JEŚLI POBIERZESZ JAKIKOLWIEK MATERIAŁ, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA NIE JEST POD ŻADNYM WARUNKIEM ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY LUB USZKODZENIA, W TYM ZA URAZY FIZYCZNE LUB ŚMIERĆ, KTÓRE WYNIKŁY Z KORZYSTANIA ZE STRON, TREŚCI NA NICH LUB DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW STRON, ZARÓWNO ONLINE, JAK I OFFLINE.

 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE ZASADY MOGĄ WIĘC NIE ODNOSIĆ SIĘ DO CIEBIE.

 

PRZECZYTAJ INNE ZASTRZEŻENIA NA STRONIE, DOTYCZĄCE OCENY, WŁASNOŚCI, POWIĄZAŃ ITP.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) POŚREDNIE, WYJĄTKOWE, BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ, KARNE LUB PRZYKŁADOWE STRATY LUB (B) ŻADNE STRATY WIĘKSZE NIŻ TYSIĄC (US$1,000.00) DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (W TYM BEZ OGRANICZENIA STRATY WYNIKŁE Z UTRATY KAPITAŁU, ZYSKÓW, UTRATY WARTOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZESZKÓD W BIZNESIE LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE), POWSTAŁE  W POWIĄZANIU ZE STRONĄ (W TYM BEZ OGRANICZEŃ W WYNIKU OGRANICZENIA KORZYSTANIA, NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA LUB UŻYTKOWANIA STRONY), BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY STARTY TE OPARTE SĄ O GWARANCJĘ, KONTRAKT, DELIKT, STATUT CZY INNE PRAWNE DOKUMENTY, NAWET JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ FIRMY POWINNA ZOSTAĆ POUCZONA (LUB POWINNA WIEDZIEĆ) O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT.

 

Materiały Użytkownika

Niektóre obszary na Stronie mogą umożliwiać przesyłanie informacji zwrotnej, wiadomości lub innych materiałów (należących do kategorii „Materiały Użytkownika”). FIRMA może, ale nie jest zobligowana, do wstępnej oceny Materiałów Użytkownika i do monitoringu dowolnych obszarów strony, przez które Materiały Użytkownika zostały przesłane. Zgadzasz się, że jesteś w całości odpowiedzialny/odpowiedzialna za wszystkie swoje Materiały Użytkownika. FIRMA nie musi przechowywać, wyświetlać ani rozprowadzać żadnych Materiałów Użytkownika na swojej Stronie lub przez nią i może odrzucić dowolne Materiały Użytkownika z dowolnego powodu. FIRMA nie jest odpowiedzialna za utratę, kradzież lub jakiekolwiek uszkodzenie Materiałów Użytkownika. FIRMA nie chce otrzymywać żadnych Materiałów Użytkownika, które są poufne. Rozumiesz i zgadzasz się, że Materiały Użytkownika będą traktowane jako niezastrzeżone i nie będą uznawane za poufne, a FIRMA będzie mogła udostępnić Materiały Użytkownika innym podmiotom, bez jakiegokolwiek obowiązku zaufania ze strony odbiorcy. Przesyłając Materiały Użytkownika, oświadczasz i gwarantujesz, że:

(i) jesteś osobą pełnoletnią i masz wystarczające prawa do wszystkich Materiałów Użytkownika, które zostały przez ciebie umieszczone, wgrane, przesłane lub udostępnione, by zachować zgodność z przedstawionymi Warunkami użytkowania; a (ii) według twojej wiedzy, twoje Materiały Użytkownika (s) nie naruszają żadnych praw i regulacji; i (iii) według twojej wiedzy, twoje Materiały Użytkownika (s) nie naruszają praw innych podmiotów, w tym praw własności, znaków towarowych, praw do wzorów lub innych praw własności intelektualnej lub jakichkolwiek praw własności.

 

Prywatność

Chronimy prywatność naszych użytkowników, dlatego przechowujemy dane użytkowników tylko w celu poprawienia jakości naszych Usług. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności na stronie: https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Linki do innych stron

Niektóre linki na Stronie mogą prowadzić do stron innych firm. Takie linki udostępniane są tylko w celu ułatwieniu użytkownikom znalezienia informacji. Jeśli postanowisz skorzystać z linku, opuścisz Stronę. FIRMA nie ma obowiązku sprawdzania stron innych firm i nie kontroluje ich i nie jest odpowiedzialna za te strony oraz ich treści (a także produkty, usługi i informacje). FIRMA nie aprobuje i nie reprezentuje stron innych firm ani żadnych informacji, programów, produktów, usług lub materiałów, które się tam znajdują lub mogą zostać zdobyte przez te strony. Jeśli zdecydujesz się wejść na linki do innych firm, znalezione w Sieci FIRMY, robisz to na własne ryzyko.

 

Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia

FIRMA szanuje własność intelektualną innych. W związku z tym FIRMA ma zasadę usuwania Materiałów Użytkowników, które naruszają prawo autorskie, zawieszając dostęp do Strony (lub jej fragmentów) użytkownikom, którzy korzystają ze Strony, naruszając prawo autorskie i/lub w niektórych przypadkach usuwając użytkowników Strony, którzy naruszają prawo autorskie. Zgodnie z obowiązującym prawem, FIRMA stworzyła procedury przesyłania zgłoszeń o naruszeniu praw autorskich i przetwarzania takich zgłoszeń. Jeśli uważasz, że czyjeś prawo własności intelektualnej lub prawo autorskie zostało naruszone na Stronie, prześlij pisemne zgłoszenie na adres:

Twoje zgłoszenie musi zawierać:
(a) fizyczny lub elektroniczny podpis;
(b) wskazanie treści, co do których prawo autorskie lub prawo własności intelektualnej zostało naruszone;
(c) wskazanie materiałów naruszających prawo z dokładnością umożliwiającą FIRMIE ich lokalizację;
(d) adekwatne informacje, dzięki którym FIRMA będzie mogła się z tobą skontaktować (w tym adres, numer telefonu, adres e-mail);
(e) oświadczenie, że wierzysz, że dane materiały zostały wykorzystane z naruszeniem prawa autorskiego lub własności intelektualnej i bez zezwolenia właściciela materiałów, jego/jej agenta lub prawo;
(f) oświadczenie, że przekazane informacje są prawdziwe; i
(g) że jesteś osobą autoryzowaną do tego, by reprezentować osobę będącą właścicielem/właścicielką praw autorskich lub innej własności intelektualnej.

 

Komunikacja elektroniczna

Kiedy odwiedzasz Stronę lub wysyłasz wiadomości e-mail do FIRMY, komunikujesz się z FIRMĄ elektronicznie. FIRMA może ci odpowiedzieć przez e-mail lub wrzucając informacje na Stronę. Zgadzasz się, że wszystkie tego typu informacje ujawnienia i inne formy komunikacji, które FIRMA przesyła elektronicznie, spełniają prawne wymogi takiego typu komunikacji.

 

Ogólne

Przedstawione Warunki Użytkowania tworzą całościowe, wyłączne i ostateczne oświadczenie umowy między tobą a FIRMĄ w odniesieniu do przedmiotu przedstawionej umowy, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy lub negocjacje między tobą a FIRMĄ w odniesieniu do przedmiotu umowy.

 

Przedstawione Warunki Użytkowania podlegają prawu izraelskiemu bez odwołania się do prawa kolizyjnych, a przedstawione strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów w Tel Awiwie.

 

Warunki użytkowania i wszelkie prawa oraz licencje udzielone na podstawie niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione lub nadane przez ciebie, ale mogą zostać przypisane przez FIRMĘ bez żadnych ograniczeń.