W dzisiejszym świecie cyfrowym żadna organizacja nie jest całkowicie zabezpieczona przed kradzieżą danych. Aby chronić się przed tym stale obecnym zagrożeniem, firmy inwestują w mechanizmy kontroli bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, VPN i wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) oraz tworzenie programów do zarządzania lukami. Środki te nie obejmują jednak wszystkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, dlatego organizacje wynajmują...